Vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012714

Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců AR CARS s.r.o. a partnerů ZHL LOŽISKA, s.r.o. a MP DIMS a.s.

Informace o projektu:
Podniky AR CARS s.r.o. a partneři ZHL LOŽISKA, s.r.o. a MP DIMS a.s. připravili tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele. Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat vzdělávání zaměstnanců v oblastech: Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní a ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a Jazykové vzdělávání

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Výstupem projektu bude 46 proškolených osob z nichž 6 bude ve věku 54+ let.